Increasing competitiveness through procurement latest CNC machines

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti nabavom najmodernijih CNC strojeva    

Naziv korisnika: Metal Obad d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 3.999.891,87 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.427.212,15 HRK

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke stvaranjem pretpostavki za njezin održiv rast na domaćem i inozemnom tržištu povećanjem broja djelatnika, povećanjem prihoda te povećanjem izvoza.   Provedbom  projekta tvrtka se prilagodila specifičnim potrebama svojih klijenata te stvorila održiv rast na domaćem i inozemnom tržištu.  

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projektom se postiže povećanje konkurentnosti tvrtke Metal Obad d.o.o. kroz uvođenje najmodernije tehnologije prerade metala u vidu CNC strojeva. U tom smislu tvrtka je nabavila najmodernije CNC strojeve za obradu metala. Nabavom strojeva riješava se ključni probleme tvrtke kao što su nedovoljni kapacitet, nedovoljna produktivnost strojeva te nemogućnost zadovoljenja svih potreba kupaca. Projekt će rezultirati povećanjem broja zaposlenih te povećanjem prihoda tvrke. 

Razdoblje provedbe projekta: od 5. svibnja 2017. do 5. svibnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Dragutin Hrženjak telefon: +385 (0) 42/207-004

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više o EU fondovima pronađite na:  www.strukturnifondovi.hr 

Više o operativnom programu kompetentnost i kohezija: www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija