Increasing competivness 2021

Svrha projekta Projektom će se postići povećanje konkurentnosti tvrtke Metal Obad d.o.o. kroz uvođenje najmodernije tehnologije prerade metala u vidu 2 CNC obradna centra strojeva. U tom smislu tvrtka će nabaviti neophodne strojeve i opremu kojim će riješiti ključne probleme tvrtke kao što su nedovoljni kapacitet, nedovoljna produktivnost strojeva te nemogućnost zadovoljenja svih potreba kupaca.. […]

Increasing competitiveness through procurement latest CNC machines

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti nabavom najmodernijih CNC strojeva     Naziv korisnika: Metal Obad d.o.o. Ukupna vrijednost projekta: 3.999.891,87 HRK EU sufinanciranje projekta: 1.427.212,15 HRK Kratki opis projekta: Svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke stvaranjem pretpostavki za njezin održiv rast na domaćem i inozemnom tržištu povećanjem broja djelatnika, povećanjem prihoda te povećanjem izvoza.   Provedbom  projekta tvrtka se prilagodila specifičnim potrebama […]