Increasing competivness 2021

Svrha projekta

Projektom će se postići povećanje konkurentnosti tvrtke Metal Obad d.o.o. kroz uvođenje najmodernije tehnologije prerade metala u vidu 2 CNC obradna centra strojeva. U tom smislu tvrtka će nabaviti neophodne strojeve i opremu kojim će riješiti ključne probleme tvrtke kao što su nedovoljni kapacitet, nedovoljna produktivnost strojeva te nemogućnost zadovoljenja svih potreba kupaca.. Projekt će rezultirati povećanjem broja zaposlenih za 15 djelatnika, povećanjem prihoda za 21 % , te povećanjem izvoza za10 %. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.031.650,00 kn od čega bespovratna sredstva iznose 1.789.727,50 kn.

Opis projekta

Projekt se odnosi na nabavu dva obradna centra ukupne vrijednosti 4.840.650,00 HRK, nastup na sajmu ukupne vrijednosti 30.000 kn, troškove promidžbe i vidljivosti ukupne vrijednosti 4.000,00 kn, upravljanje projektom 70.000,00 kn, reviziju projekta 70.000,00 kn, postupak javne nabave 7.000,00 kn, te pripremu natječajne dokumentacije vrijednosti 10.000,00 kn. Svrha projekta je povećanje konkurntnosti tvrtke stvaranjem pretpostavki za tvrtkin održiv rast i razvoj kroz povećanje zaposlenih za 15 djelatnika, povećanja ukupnog prihoda za 20 % te povećanjem izvoza za 20 %. Rezultati projekta su povećani kapaciteti proizvodnje, upostavljen projektni tim , informirana javnost o rezultatima projeka i izvršena revizija projekta. Aktivnosti projekta odnose se na upravljanje aktivnostima nabave strojeva, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju. Provođenjem ovog projekta riješit će se ključni problem tvrtke koji bi mogao nastupiti, a odnosi se na smanjenu konkurentnost u slučaju da ostane ovakvo stanje u smislu nedostatka kapaciteta obradnih strojeva. Provođenjem projekta postići će s specifični cilj u smislu povećanja konkurentnosti,

Ukupna vrijednsot projekta: 6.289.562,50 kn
Bespovratna sredstva : 1.789.727,50 kn