PROCUREMENT NOTICE (OBAVIJEST O NABAVI)

PROCUREMENT NOTICE

OBAVIJEST O NABAVI

 

Metal Obad d.o.o. Vinogradska 57, Donja Poljana, 42223 Varaždinske Toplice u svojstvu naručitelja (NOJN) objavljuje obavijest o nabavi robe – Nabava obradnog i tokarskog centra u sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti nabavom najmodernijih CNC strojeva“ referentni broj: Referentni broj: KK.03.2.1.05.0060 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Predmet nabave su najmoderniji CNC strojevi za obradu metala:

♦ CNC tokarski centar (1) jedan komad.

♦ Vertikalni CNC obradni centar za preciznu obradu metala, (1) jedan komad,

♦ Horizontalni CNC obradni centar za preciznu obradu metala (1) jedan komad.

 

Predmet nabave uključuje nabavu, montažu i puštanje u rad strojeva, obuku djelatnika za rad na stroju i uslugu servisa u jamstvenom (garantnom) roku. Tehničke specifikacije strojeva nalaze se u Prilog 1 – Ponudbeni list sa tehničkim specifikacijama, koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda je 16.08.2017. u 8:00 sati. Sve ostale informacije vezano uz predmetnu nabavu sadržane su u dokumentu Dokumentacija za nadmetanje i Prilog 1, koji su dostupni na slijedećem linku:

 

Dokumentacija za nadmetanje

 

Prilog 1, ponudbeni list sa tehničkom specifikacijom

 

Kontakt broj telefona Naručitelja: +385 (0) 42/207-004 (Dragutin Hrženjak)

Email adresa Naručitelja: mg-obad@mg-obad.com

Donja Poljana, 20.07.2017.